• Alumnat a qui va dirigit: De 3er i 4rt d’ESO, i de batxillerat.

  Àrees/Matèria: Biologia, Ciències de la Terra, Ecologia, Medi ambient, Biodiversitat i Activitat física.

  Descripció:
  Coneixes les algues de la teva costa? Sabries diferenciar entre una alga i una planta marina? Sabies que hi ha algues unicel·lulars que no són microscòpiques? El primer pas per aprendre i entendre el món de les algues és l’observació, per això, us proposem posar-nos el neoprè, la màscara i el tub i anar a fer snorkel. Aquesta activitat ens permetrà observar la vida marina del nostre territori alhora que fem exercici.
  Per a saber més i entrar més en detall sobre les espècies, ens convertirem en científics i farem el mateix procediment que un científic o científica per a estudiar el fons marí. Serem oceanògrafs i oceanògrafes per un dia! Anotarem i agafarem mostres de les diferents algues de la costa, i a més a més calcularem l’abundància de cada espècie.
  Després de cada investigació de camp, sempre s’han d’analitzar les mostres i observar les dades obtingudes. I finalment farem la creació d’un herbari amb les algues obtingudes, i per grups la creació de la zonació algal de la zona estudiada.

  Aspectes metodològics:
  Excursió i sortida de tot un matí on es farà snorkel o immersió lleugera, i diverses activitats a l’aigua. Posteriorment és necessari una o dues sessions per observar les algues al laboratori. També s’ha creat una activitat grupal per a l’alumnat que consistirà en crear un mural amb la zonació algal de la zona on hem fet la sortida.

  Objectius:

  • Distingir les espècies marines.
  • Saber nedar i buscar espècies.
  • Aprendre a diferenciar els grans grups marins: equinoderms, algues, plantes, peixos, mol·luscs, etc.
  • Aprendre com es fa un estudi científic a partir de transsectes.
  • Conèixer la diversitat dins el món de les algues.
  • Comprendre com es produeix la fotosíntesi.
  • A partir de diverses algues unicel·lulars que trobem pel nostre litoral, practicar l’experiment de Hammerling i d’aquesta manera comprendre la diferencia entre cèl·lules eucariotes i procariotes.

  Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  • Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic
  • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana

  Recursos:

  • Guia didàctica.
  • Kit d’snorkel: neoprè, màscara, tub, aletes.
  • Per a l’estudi científic: cinta mètrica, pot de vidre, quadrant, pissarra submergible.
  • Per a observar la fotosíntesi: planta aquàtica, got de precipitat, embut, llum artificial.

  Material per a l’alumne: Qüestionari