• Alumnat a qui va dirigit: Alumnat d’ESO i Batxillerat.

  Àrees/Matèries: Biologia, Ciències naturals, Classificació.

  Descripció:
  Tens una col·lecció de petxines i cargols marins a l’institut? Tens intenció d’anar a la platja i recol·lectar tot allò que trobaràs? Amb aquesta guia podràs arribar a saber quina petxina tens a les mans i el seu nom científic, i distingir-la de les altres. Et fixaràs en detalls que ni sabies que existien.
  La clau dicotòmica consisteix en descobrir el nom científic a base de seguir descripcions. Es comença per la pista número 1, i et dóna a triar entre l’opció 1A o 1B o 1C. Únicament hi ha una opció valida. Quan es tria la descripció més adequada, ens envia a la pista següent indicant el número d’aquesta al final de la frase.

  Aspectes metodològics:
  Es necessita una sortida a la platja per fer la col·lecció pròpia i posteriors sessions per classificar cada individu.

  Objectius:
  Conèixer els noms científics de les espècies de les nostres platges. S
  Saber observar cada particularitat dels organismes.
  Aprendre a interpretar una clau dicotòmica.
  Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:
  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.

  Recursos:
  Guia per al professorat.