• Alumnat a qui va dirigit: Per alumnat de 3er d’ESO que estan començant a estudiar la Taula Periòdica.

  Àrees/Matèries: Química, Física i Ciències de la Terra. La taula periòdica. Metalls pesats. Els cicles d’alguns elements.

  Descripció:

  Per tal d’amenitzar l’estudi de la taula periòdica, durant aquesta activitat es parlarà de diversos elements relacionats amb el mar connectant-los amb aspectes quotidians o notícies actuals. Així, l’alumnat comencça a aprendre la taula periòdica i a relacionar-se amb aspectes marins.
  A partir de 8 elements de la taula periòdica s’intentarà donar resposta a diverses qüestions: Com arriben els elements dins al mar? Com es forma la sal? Quins són els beneficis del magnesi? Per què és perjudicial el mercuri? Com funciona la relació entre carboni i calci? Quina és la causa de l’acidificació dels oceans?

  Aspectes metodològics:

  Una sessió explicativa d’una hora per aprendre i comprendre els diferents elements de la taula periòdica. Acabarem l’activitat amb un qüestionari de recerca que ha d’omplir l’alumnat.
  Si es volgués tractar més a fons el tema, s’ha creat una activitat grupal per a l’alumnat que consisteix en crear una taula periòdica gegant i interactiva per a la resta d’alumnat de l’Institut.

  Objectius:

  Entendre algunes problemàtiques ecològiques i investigar sobre els diferents casos.
  Aprendre a buscar informació científica, i notícies.
  Comprendre els cicles del Carboni, Calci, Magnesi, Clor, Sodi i alguns metalls pesats.
  Saber diferenciar entre els elements quins poden ser perjudicials i quins beneficiosos, i entendre la utilitat de cadascun per a objectes d’ús quotidià.

  Competències bàsiques:

  Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana
  Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà

  Recursos:

  Guia didàctica amb tota la informació dels Elements: Mercuri, Cadmi, Plom, Sodi, Clor, Carboni, Calci, Magnesi. Enllaç a vídeos explicatius sobre l’acidificació dels oceans.
  Qüestionari de recerca dels elements tractats.