• Alumnat a qui va dirigit: Alumnat de 3er, 4rt d’ESO i Batxillerat.

  Àrees/Matèries: Física, Biologia, Biodiversitat, Ciències ambientals, Ciències de la Terra, Química i El cos humà.

  Descripció:

  Coneixes els efectes de les pressions en les persones que bussegen? I sobre les persones que fan apnea? Mitjançant les lleis de Dalton i Boyle trobarem la resposta a aquestes preguntes. A més, coneixerem perquè els mamífers marins poden assolir unes profunditats tant grans i passar tant de temps sota l’aigua. Finalment descobrirem els fons marins, els peixos de profunditat i altres curiositats relacionades amb la fondària.

  Aspectes metodològics:

  Es farà una sessió explicativa d’una hora on es comenta l’efecte de la pressió a les persones que bussegen o practiquen apnea. A més, parlarem les adaptacions biològiques dels mamífers marins i alguns peixos a la profunditat.
  Per acabar, s’ha d’omplir un qüestionari de recerca sobre el tema del fons marí.
  De manera opcional, es pot proposar a l’alumnat fer un bateig de submarinisme per comprovar de primera mà com ens afecta la pressió.

  Objectius:

  Entendre com afecten les pressions als animals, i les diferències entre animals.
  Assolir els coneixements per comprendre les lleis físiques que ens afecten a causa de la pressió.
  Conèixer totes aquelles espècies amb adaptacions biològiques per a sobreviure a les profunditats.

  Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

  Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

  Recursos:

  Guia didàctica
  Qüestionari