• Alumnat a qui va dirigit: 3er – 4rt ESO (també es pot adaptar a 1er-2on Bat)

  Àrees/Matèries: Biologia i geologia: Ecosistemes i activitat humana. Ecologia i medi ambient. Diversitat ecològica.

  Descripció de la proposta:

  Les praderies de posidònia són un ecosistema molt important a les aigües costaneres mediterrànies, ja que formen l’ecosistema més productiu i divers de la Mediterrània i protegeixen el nostre litoral de l’erosió.
  Per a que l’alumnat conegui aquest ecosistema, la proposta comença amb un taller d’observació i interacció amb les comunitats de posidònia: restes a la platja i estructura d’una planta fanerògama. En aquest taller l’alumnat entrarà en contacte amb la Posidonia oceanica mitjançant l’estudi i identificació de les restes de posidònia (fulles, pilotes de fibra, trossos de rizomes, fulles amb organismes epífits…), i, amb l’ajuda d’una lupa descobriran la gran varietat d’organismes que viuen amagats entre les seves fulles.
  A continuació, s’estudiaran les relacions entre els éssers vius que conformen aquest medi. Per a assolir aquest objectiu s’ha preparat una taula amb 10-20 espècies de flora i fauna típiques de les praderies de posidònia, on s’especifiquen les diferents interaccions entre elles (què mengen, qui se les menja, on viuen…). Amb aquest material l’alumnat haurà de determinar el nivell tròfic al que pertany cada organisme per a acabar construint una xarxa tròfica de la praderia de posidònia.
  Finalment, es pot acabar la proposta amb la visualització d’un reportatge que ajudarà a l’alumnat a entendre la importància de la conservació de les praderies i aproparà la recerca científica al voltant de la posidònia a la ciutadania.

  Aspectes didàctics i metodològics:

  Aquesta proposta consta de 3 activitats diferents:
  Un taller interactiu d’una sessió de duració, on l’alumnat dividit en grups descobriran la posidònia mitjançant la manipulació de les restes de posidònia que es troben a la platja. Es recomana realitzar aquest taller en el laboratori.
  Una activitat per a elaborar la xarxa tròfica d’una praderia de posidònia, on l’alumnat treballarà per grups per construir la xarxa tròfica. Depenent dels coneixements previs de l’alumnat aquesta activitat pot durar entre 2 i 3 sessions i es pot treballar amb una xarxa de 10 o de 20 espècies diferents. Així mateix, també es pot proporcionar més o menys informació de la taula, per a que sigui el propi alumnat qui facin la cerca d’informació.
  Una sessió per a concloure la proposta mitjançant la visualització d’un reportatge i la resposta a un qüestionari

  Objectius:

  Conèixer l’existència de les praderies de posidònia i comprendre la importància de la conservació i protecció d’aquestes plantes i del medi on es troben.
  Identificar i distingir les diferents parts d’una planta fanerògama, entendre les diferències entre les plantes i les algues, i relacionar cada estructura de la planta amb la seva funció.
  Aprendre a fer una cerca i identificació d’organismes a partir de l’observació i l’ús de guies especialitzades en fauna i flora marina.
  Entendre les relacions tròfiques entre diferents organismes d’un ecosistema marí, reforçant conceptes com els d’organismes productors i consumidors, superpredadors, organismes autòtrofs o heteròtrofs, etc.
  Ser conscient dels avantatges i beneficis que aporta la presència de praderies de posidònia a les nostres costes i fomentar l’interès en la conservació d’aquest ecosistema.
  Conèixer els treballs que la comunitat científica està duent a terme per a l’estudi d’aquestes praderies.

  Recursos emprats:

  Activitat 1:
  Restes de posidònia de les platges: restes de fulles, pilotes de fibra, trossos de rizomes, etc.
  Lupa binocular
  Material per a l’observació amb lupa: plaques de Petri, pinces, etc.
  Guies de fauna i flora de la Mediterrània o accés a Internet
  Material de suport al professorat: guia didàctica

  Activitat 2:
  Material per l’alumnat: Taula per a la construcció de la xarxa tròfica amb les imatges per a retallar
  Cartolina, tisores, cola
  Material de suport al professorat: guia didàctica
  Optatiu: accés a Internet i a guies de fauna i flora per a la consulta d’informació
  Activitat 3:
  Reportatge “Save Posidonia Project”: https://vimeo.com/214754173
  Reportatge “Life+ Posidonia Andalucía. Acciones científicas”: https://www.youtube.com/watch?v=Ol1rwwT-vSg&0BF00CA494AD570045C340182AA68EE0
  Material per a l’alumnat: Qüestionari

  Altres documents adjunts:

  Material per al professorat: Guia didàctica
  Material per a l’alumnat: Taula i imatges per a la construcció de la xarxa tròfica (20 espècies)
  Material per a l’alumnat: Taula i imatges per a la construcció de la xarxa tròfica (10 espècies)
  Material per a l’alumnat: Qüestionari del vídeo del projecte SAVE POSIDONIA PROJECT
  Material per a l’alumnat: Qüestionari del vídeo del projecte LIFE+ POSIDONIA ANDALUCÍA