• Alumnat a qui va dirigit: Per a alumnat d’ESO.

  Àrees/Matèries: Llengües clàssiques, Mitologia, Ciències de la Terra, Medi Ambient.

  Descripció:
  Saps quines espècies marines tenim a la mar Mediterrània? Sabries dir el seu nom científic? Aquesta activitat consistirà primer en una petita explicació de com es creen els noms científics de cada espècie i els seus significats etimològics, per a després en forma de joc aprendre a deduir els noms científics de diferents espècies. A través del joc s’han de relacionar noms d’espècies marines de la Mediterrània amb descripcions i fotografies.

  Aspectes metodològics:
  Una sessió explicativa d’una hora. Una o diverses sessions posteriors depenent de l’activitat que es vulgui fer.

  Objectius:
  Conèixer les especies del nostre territori.
  Entendre les classificacions taxonòmiques dels éssers vius.
  Aprendre llatí i grec i entendre així els noms i la terminologia científica.
  Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:
  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.

  Recursos:
  Guia didàctica explicativa sobre la taxonomia i els noms científics.
  Diverses activitats per relacionar els noms científics:
  Relacionar els noms científics amb les seves traduccions.
  Relacionar els noms científics amb les fotografies de totes les espècies.