• Alumnat a qui va dirigit: 4rt d’ESO – Batxillerat

  Àrees/Matèries: Biologia i Geologia (4rt ESO): La vida, conservació i canvi. Biologia (1er Bat.): Reproducció sexual i asexual, gàmetes, meiosis…

  Descripció:

  Les estratègies de reproducció dels organismes marins són molt variades ja que la diversitat marina és molt gran i el medi on es troben és hostil i perillós. Seguint el fil conductor dissenyat especialment per aquesta xerrada, l’alumnat descobrirà algunes curiositats de la reproducció asexual i sexual entre els animals marins. Així doncs, esbrinaran com es produeix la fecundació al medi marí, s’adonaran que les separacions de mascle o femella no són tant evidents entre algunes espècies marines, i descobriran com alguns animals tenen cura de la seva descendència.

  Aspectes metodològics:

  L’activitat consta d’una sola sessió teòrica d’una hora. Per a recolzar l’explicació s’utilitza un suport gràfic a base d’imatges i vídeos de les diferents estratègies reproductives.
  Objectius:
  Introduir conceptes sobre la reproducció com els diferents patrons de reproducció asexual, la fecundació interna o externa, l’hermafroditisme, la cura de la descendència…
  Aprendre alguns exemples d’estratègies reproductives d’animals marins

  Competències bàsiques de l’àmbit científico-tecnològic:

  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc

  Recursos:

  Material de suport al professorat: Presentació “El sexe al mar” de Prezi i Guia didàctica.