• Alumnat a qui va dirigit: Alumnat de 1er a 4rt d’ESO, i alumnat de Batxillerat.

  Àrees/Matèria: Biologia, Ciències de la Terra, Reproducció, Fecundació i Biodiversitat.

  Descripció:

  Em sabries dir com es reprodueixen els musclos? T’agradaria veure-ho en persona? Primer de tot es farà una explicació sobre el cultiu dels musclos, les tècniques de fecundació i les diferents espècies de musclos com Mytilus galloprovincialis i Mytilus edulis. Amb aquesta pràctica l’alumnat veurà com es produeix la fecundació en animals invertebrats marins. A partir d’un xoc tèrmic es pot provocar que musclos comprats a la peixateria comencin a alliberar els seus gàmetes. Un cop produïda l’alliberació, amb una pipeta es recullen els gàmetes i a la lupa s’observa la fecundació i les primeres divisions cel·lulars.

  A més a més, un cop observat es pot fer la dissecció de dos musclos, un de cada gènere, per a identificar les diferents parts d’aquests.

  Aspectes metodològics:

  Sessió d’una hora amb l’alumnat, però és necessari d’una hora prèvia per a la preparació. Es recomana una o diverses sessions posteriors depenent de l’activitat que es vulgui fer.

  Objectius:

  Entendre la reproducció externa de diversos animals marins.
  Comprendre com és el cultiu del musclo i com acaba a les nostres taules per a consum propi.
  Saber diferenciar els gàmetes i observar com es produeix la fecundació.
  Donar a conèixer les problemàtiques de la marea roja sobre els musclos, i que investiguin sobre el tema.

  Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.

  Recursos:

  Guia didàctica
  Musclos
  Aigua de mar
  Safates
  Lupa
  Nevera
  Pinces
  Ganivet
  Qüestionari